(1)
Zubaedah, S. Pendidikan Anak Dengan Rahmat Dan Kasih Sayang. aciece 2020, 1, 57-64.